برگزاری سمینارعلمی- فرهنگی به مناسبت میلاد امام رضا(ع) زیر نظر نماینده آیت الله سیستانی در اروپا در مرکز امام علی(ع) کاردیف انگلیس